شعبات

شعبه جزیره ای آیریک

شعبه جزیره ای آیریک: تهران –خیابان فردوس شرقی– مجتمع تجاری آیریک
تلفن:۷۴۶۳۷ – ۰۲۱ 

تلگرامmexillinebot@

ساعات سرویس: ۲۲:۰۰ – ۱۰:۰۰ 

سفارش آنلاین
photo_2018-01-27_21-24-45