فرصت های شغلی

  • Home
  • فرصت های شغلی

با استفاده از فرم زیر می توانید اقدام به درخواست همکاری با ما را داشته باشید.

توجه داشته باشید قبل از اقدام به پر کردن فرم نسبت به ردیف شغلی های مورد تقاضا در ستون سمت راست صفحه دقت لازم را داشته باشید چون الویت با ردیف شغلی اعلامی می باشد.

مرحله 1 از 4

25%

ردیف شغلی مورد تقاضا

  • سرآشپز
  • اپراتور کامپیوتر